Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning!

Viktig information

Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

APL-platser kan ligga långt ifrån bostaden. Det är du som elev som står för eventuella resekostnader.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

Kostnader för eleven

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000-2500 kr

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad och att det blir restid till din APL plats.

Antagning

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du behöver delta i informationsmötet för att ta del av viktig information ifall du blir antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildninge: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Campus Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI och även för godkända delkurser i svenska som andraspråk (om du läst det) på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.  

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Mölndal

Längd:

92 veckor

Poäng:

1 800

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-VOU-2301-ML

Skola:

Vuxenutbildningen Mölndal

Studieperioder:

2023-01-16 – 2023-07-07
2023-08-07 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-07-05
2024-08-05 – 2024-12-13