Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Behovet av personal inom vården är mycket stort. Som undersköterska har du goda möjligheter att få ett givande och utvecklande arbete inom exempelvis äldreomsorg, psykiatri, sjukvård eller funktionsstöd.

Vård och omsorgspersonal arbetar med personlig vård, förflyttningar, medicintekniska arbetsuppgifter samt att ge stöd och hjälp på olika sätt. Utbildningen passar dig som vill ha ett socialt, varierat och aktivt arbete där professionalitet är av stor vikt vid omhändertagande av människor.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på plats på Campus Mölndal och inleds med en två veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. I utbildning ingår APL i tolv veckor.

Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder vilket motsvarar cirka 1,5 år.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där.

Du kommer att vara ute på APL under tre perioder. Varje period är på fyra veckor.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Du kommer till exempel att läsa kurser inom medicin, omsorg, funktionshinder, äldreomsorg och psykiatri.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

  • Kostnader för resor till och från din APL-plats.

  • Litteratur och kopieringsmaterial ca 4000 kr.

Tänk på att

  • Vissa arbetsplatser kräver utdrag ur belastningsregistret.

  • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass kvällar/helger kan förekomma.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-VOU-2408-ML

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-27
2025-08-11 – 2025-12-19


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Mölndal

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Mölndal

Studiebesök

Kontakta skolan om du vill göra ett studiebesök.

skolexp.campus@molndal.se

Besöksadress

Krokslätts fabriker 12A, 431 37 Mölndal