Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Vill du arbeta inom ett omväxlande yrke som erbjuder stor variation? Trivs du med att arbeta med människor i olika skeden av livet? Då är utbildningen till undersköterska något för dig!

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som vård- och omsorgspersonal som exempelvis undersköterska:
– på äldreboenden
– inom hemtjänst
– på sjukhus
– inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Efter två terminer innehar du de kunskaper som krävs för att arbeta som vårdbiträde och efter tre terminer är du färdig undersköterska.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid med schemalagd tid för lektioner, därutöver förutsätter utbildningen tid för egenstudier. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar.

Vi har en varierad undervisning i form av:
– lektioner på plats och på distans
– metodövningar
– studiebesök
– grupparbeten och individuella arbeten

Vi arbetar med Office365 och använder Teams istället för en traditionell lärplattform. Det är där du t.ex. kan hitta lektionsplaneringar och lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna. Du har också möjlighet att få alla lektionsgenomgångar inspelade, så att du kan se dem när du behöver. Teoretiska lektioner går också att följa på webben i realtid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under fyra veckor/studieperiod på heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen på dennes schema med dag-, kvälls- och helgarbete.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Som undersköterska kan du välja att arbeta inom flera olika inriktningar – inom sjukvård, inom omsorg, inom funktionshinderverksamhet och mycket mer. Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och ger möjlighet till vidare studier. Då Kungälv är en del av Vård- och Omsorgs College får du även ett VOC-diplom.

Under utbildningen kommer du att läsa om människan ut ett brett perspektiv. Det handlar bl.a. om:
– hälso- och sjukvård
– anatomi och fysiologi

– funktionsförmåga och funktionsnedsättning
– pedagogik
– sociologi
– psykologi
– psykiatri och vårdvetenskap

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kurslitteratur som eleven måste bekosta själv.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-VOU-2408-KV

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungälv

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-19 – 2025-01-03
2025-01-13 – 2025-05-30
2025-08-18 – 2026-01-02


Övrig information

Skola

Kungälvs vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Kungälv

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungälv

Besöksadress

Borgarparken 28