Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska Flex

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, funktionsstöd, psykiatri. Du kan arbeta som undersköterska, boendestödjare, skötare, stödassistent eller personlig assistent. Efter avslutad utbildning får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege och du kan ansöka om skyddad yrkestitel.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Heltidsstudier. Tre skolförlagda dagar och två dagar med hemstudier.

Skoldagen startar 8.30, och slutar senast 16.00.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Vid APL (arbetsplatsförlagt lärande) följer du din handledares schema där även kvällar och helger kan ingå.  APL är totalt 12 veckor. Dessa är fördelade under tre perioder. Under APL går du med en handledare och följer handledarens schema som kan innebära viss kvälls- och helgtjänstgöring. Utdrag ur belastningsregistret krävs på vissa arbetsplatser.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med människor och tycker om att varva teori och praktik. Utbildningen är lektionsbaserad vilket innebär lärarledda lektioner, praktiska moment, föreläsningar, studiebesök, eget arbete och arbete i grupp.

För skyddad yrkestitel krävs 1500 gymnasiepoäng. Du behöver ha godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 och svenska 1/svenska som andraspråk 1 samt godkända betyg i vårdpaketets kurser.

Du som inte har läst samhällskunskap och/eller svenska tidigare kan läsa det parallellt med dina studier eller i direkt anslutning till avslutad kurs.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du får betala för kurslitteratur. Det kan även tillkomma en kostnad för resor till och från studiebesök samt till dina praktikplatser.

Tänk på att

Du behöver ha tillgång till en dator, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-VOF-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-20
2025-01-13 – 2025-06-13
2025-08-18 – 2025-12-12


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Besöksadress

Hus Kastanjen Frändegårdsvägen 11 B, 443 35 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.