Gå till GRvux startsida

Undersköterska flex – komplettering

Vård och omsorg |Yrkesvux

Viktig information

Den här utbildningen är för dig som har studerat delar av en vård och omsorgsutbildning (minst 400 poäng) och vill läsa klart utbildningen till undersköterska.

Utbildningen är på heltid vilket motsvarar 40 timmar i veckan. Du läser självständigt enligt din studieplan och har en schemalagd dag på skolan för handledning av lärare. Du följer dina läsanvisningar i lärplattformen, gör tester, inlämningar och slutexamination i kurserna.

Utbildningens innehåll

I utbildningen läser du yrkeskurser inom vård och omsorg. Du läser större delen av utbildningen på skolan men det ingår även praktik (APL). I utbildningen blandas teori och praktik och du får praktiskt öva på moment både i skolan och på en arbetsplats. Du har tillgång till skolans välutrustade metodrum samt en mobilapp med över 140 inspelade intruktions- och handlednings filmer, detta för att förbereda dig för det kommande yrkeslivet.

Hur länge du läser utbildningen beror på hur många poäng inom vård- och omsorg som du har läst tidigare. Längsta tiden som du läser utbildningen, om du har 400 poäng med dig, kommer bli 69 veckor.

Det finns möjlighet till att förkorta utbildningen genom validering om du har erfarenheter från vården sedan tidigare.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter till att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar utbildade undersköterskor. Vi som skola är cerifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev.

Du erhåller även ett diplom från Vård- och omsorgcollege efter avslutade studier om du har lägst E i samtliga kurser.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Beroende på vilka kurser du har med dig sedan tidigare får du ett personligt upplägg.

Antagning

När du har blivit antagen till utbildningen får du en inbjudan/kallelse att delta på digital introduktion. Den är obligatorisk att delta på.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 i Kungsbacka.
Utbildningsanordnare: Visible Care
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungsbacka

Förkunskaper:

Du ska har läst minst 400 poäng från vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller från yrkespaket vård och omsorg inom vuxenutbildningen eller motsvarande.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

69 veckor

Poäng:

1 500

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-VOK-2208-KA

Studieperiod:

2022-08-08 — 2022-12-30
2023-01-02 — 2023-07-07
2023-08-07 — 2023-12-29