Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska flex

Vård och omsorg |Yrkesvux

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

Viktig information

När du läser denna utbildning kan du välja att läsa den på olika studietakt. 50, 75 eller 100 % studietakt. Informationen i denna utbildningsbeskrivning utgår från 100 % studietakt. Vid kursstart görs en individuell studieplan då du väljer vilken studietakt du vill läsa.

Om du läser på heltid motsvarar det 40 timmar i veckan. Du läser självständigt enligt din studieplan och har en schemalagd dag på skolan för undervisning och handledning av lärare samt metodövningar. Övrig tid är självstudier. Vi använder oss av digital lärplattform och digital kurslitteratur.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

I utbildningen läser du yrkeskurser inom vård och omsorg. Du läser större delen av utbildningen på skolan men det ingår även praktik APL, arbetsplatsförlagt lärande. I utbildningen blandas teori och praktik och du har tillgång till skolans välutrustade metodrum samt en mobilapp med över 140 inspelade intruktions- och handledningsfilmer. Detta för att förbereda dig för det kommande yrkeslivet.

Det finns möjlighet till att förkorta utbildningen genom validering om du har erfarenheter från vården sedan tidigare.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter till att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar utbildade undersköterskor. Vi som skola är certifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev.
Du erhåller även ett diplom från Vård- och omsorgcollege efter avslutade studier om du har lägst E i samtliga kurser.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din praktik på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din praktikplats.

Apl-perioder: Studerar du på utbildningen Undersköterska flex så har du praktik (APL) och den omfattar minst 15 % av utbildningen.

Antagning

När du har blivit antagen till utbildningen får du en inbjudan/kallelse att delta på digital introduktion. Den är obligatorisk att delta på.
Vi kommer ha öppet hus i augusti. Håll koll på våra sociala medier på Facebook och Instagram för datum och tider.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:  Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 A i Kungsbacka.
Utbildningsanordnare: Visible Care
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungsbacka

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

78 veckor

Poäng:

1 600

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GEY-VOF-2210-KA

Studieperioder (vid 100 % studietakt)

2022-10-24 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-07-07
2023-08-07 – 2023-12-29
2024-01-01 – 2024-05-17