Gå till GRvux startsida

Undersköterska med språkstöd

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Viktig information

Utbildningen vänder sig till dig som som vill gå en yrkesutbildning till undersköterska och som är klar med sfi, men som inte är färdig med svenska på grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid, 40 timmar i veckan. Schemalagd tid kan vara måndag – torsdag, 9-16. Övrig tid är självstudier. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

Utbildningens innehåll

I utbildningen läser du yrkeskurser inom vård och omsorg samtidigt som du läser svenska. Du läser större delen av utbildningen på skolan men det ingår även praktik (APL). I utbildningen blandas teori och praktik och du får praktiskt öva på många moment både i skolan och på en arbetsplants. Du har tillgång till skolans välutrustade metodrum samt till en app med över 100 inspelade instruktionsfilmer, detta för att förbereda dig för det kommande yrkeslivet.

Utbildningen är på fyra terminer, cirka två år, och i utbildningen ingår svenska som andraspråk, både på grundläggande och gymnasial nivå. Det är dina tidigare kunskaper i svenska språket vid kursstart som avgör nivån. Det finns möjlighet till att förkorta utbildningen om du redan har betyg eller dokumenterad erfarenhet sedan tidigare.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar utbildade undersköterskor. Skolan är cerifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev. Du får även ett diplom från Vård- och omsorgcollege efter avslutade studier, om du har lägst godkända betyg i samtliga vårdkurser och Svenska 1.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta: Kiki Rose’n på kiki.rosen@visiblecare.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din praktikplats.

Apl-perioder: Studerar du på utbildningen Undersköterska med språkstöd så har du praktik (APL). APL omfattar minst 15 % av utbildningen.

Antagning

Informationsmöte: du som har ansökt till utbildningen kommer bjudas in till ett digitalt informationsmöte där du får mer information om utbildningen och där du får möjlighet att ställa frågor.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 i Kungsbacka.
Utbildningsanordnare: Visible Care
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungsbacka

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

93 veckor

Poäng:

1 700

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-VOU-2208-KA

Studieperiod:

2022-08-08 — 2022-12-30
2023-01-02 — 2023-07-07
2023-08-07 — 2023-12-29
2024-01-01 — 2024-06-14