Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska språkstöd

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Vill du arbeta med människor inom vård och omsorg?

Utbildningen ger dig bred yrkeskompetens för att arbeta som undersköterska eller vårdbiträde.  Du har goda möjligheter till att få arbete direkt efter studierna. Kommuner, regioner och privata arbetsgivare över hela landet efterfrågar kompetens inom vård. Vi som skola är certifierad inom Vård- och omsorgscollege vilket är en kvalitetsgaranti för dig som elev.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du kommer att läsa Skolverkets yrkespaket för undersköterska på heltid. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. På vår utbildning samarbetar yrkeslärare med språklärare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och yrkes-skicklighet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utbildningen. APL görs på heltid sammanlagt tolv veckor fördelat på tre perioder. Du gör din APL inom aktuella verksamheter.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen är fyra studieperioder, vilket motsvarar ca två år. Du läser yrkeskurser inom vård och omsorg i kombination med svenska som andraspråk, yrkessvenska och samhällskunskap. Yrkessvenska innebär att du fokuserar på ord och begrepp du behöver kunna i ditt kommande yrke. Fokus ligger på begrepp inom bemötande, att förstå och förmedla information samt kommunikation. I vårt välutrustade metodrum övar du praktiska moment tillsammans med våra duktiga lärare.

Under utbildningen kommer du att få göra intressanta studiebesök tillsammans med dina lärare och klasskamrater.

Efter varje kurs du klarar får du betyg. Om du klarar hela utbildningen och får godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a 1, kan du få diplom från Vård och omsorgscollege, VOC.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Kostnader för litteratur tillkommer med ca 1200 kr.

Tänk på att

Du behöver visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna komma ut på APL.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.25

Anmälningskod GRS-VOU-2408-HA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Härryda

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-05-30
2025-08-11 – 2026-01-02
2026-01-05 – 2026-05-29


Övrig information

Skola

Härryda vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Härryda

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Härryda

Besöksadress

Långenäsvägen 5

Informationsmöte

Vill du ha mer information om utbildningen är du välkommen att höra av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida.