Gå till GRvux startsida

Undersköterska med språkstöd

Vård och omsorg |Yrkesvux med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg?

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning

Utbildningens innehåll

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas. Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt Specialarbete, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården.

Kostnader för eleven

Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
En APL-period under varje studieperiod

Antagning

Informationsmöte:
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Alingås
Utbildningsanordnare: Campus Alingsås
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen i Alingsås

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs nivå D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Alingsås

Längd:

88 veckor

Poäng:

1 750

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-VOU-2208-AS

Studieperiod:

2022-08-15 – 2023-01-06
2023-01-09 – 2023-06-16
2023-08-14 – 2024-01-05
2024-01-08 – 2024-06-14