Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska språkstöd

Vård och omsorg |Yrkesvux

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri. Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta diplom används för anställning som undersköterska.

VÅRDBITRÄDE

När du har genomfört halva utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde eller stödbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Om du väljer att avsluta utbildningen efter vårdbiträdeskurserna får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. Detta diplom används för anställning som vårdbiträde.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är för dig som vill arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde eller undersköterska och behöver läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Svenska på gymnasienivå ingår också i utbildningen.

Du har lektioner och handledning tre dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer. Utbildningens längd varierar beroende om du läser mot vårdbiträde eller undersköterska. Den här utbildningen är på heltid. Vid kursstart görs en individuell studieplan och  har du behov av en lägre studietakt görs ändringen vid tillfället.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen ska utveckla din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för vårdämneskurserna och som jobbar tillsammans med en lärare i svenska.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRS-VOU-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-06-20
2025-08-04 – 2025-12-19
2026-01-05 – 2026-06-19


Övrig information

Skola

Studium Vård och Omsorg Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Tibblin Larsson, maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Besöksadress

Styrmansgatan 21B, Göteborg