Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Undersköterska

Vård och omsorg |Yrkesvux

Vill du arbeta inom ett omväxlande yrke som erbjuder stor variation? Trivs du med att arbeta med människor i olika skeden av livet? Då är utbildningen till undersköterska något för dig!

Viktig information

Utbildningen är på heltid med schemalagd tid för lektioner, därutöver förutsätter utbildningen tid för egenstudier.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Som undersköterska kan du välja att arbeta inom flera olika inriktnignar – inom sjukvård, inom omsorg, inom funktionshinderverksamhet och mycket mer. Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och i viss mån för vidare studier.

Under utbildningen kommer du att läsa om människan ut ett brett perspektiv. Det handlar bl.a. om:
– hälsa
– medicin
– pedagogik
– sociologi
– psykologi
– psykiatri och vårdvetenskap

I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under fyra veckor/studieperiod på heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen på dennes schema med dag-, kvälls- och helgarbete.

Vi har en varierad undervisning i form av:
– lektioner på plats och på distans
– metodövningar
– studiebesök
– grupparbeten och individuella arbeten

Vi arbetar med Office365 och använder Teams istället för en traditionell lärplattform. Det är där du t.ex. kan hitta lektionsplaneringar och lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna.

Utbildningen leder till

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som vård- och omsorgspersonal som exempelvis undersköterska:
– på äldreboenden
– inom hemtjänst
– på sjukhus
– inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Efter två terminer innehar du de kunskaper som krävs för att arbeta som vårdbiträde och efter tre terminer är du färdig undersköterska.

Kostnader för eleven

Kurslitteratur

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
Apl-perioder: 4 veckor/studieperiod

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Kungälv, Borgarparken 28
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Kungälv
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungälv
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Vård och omsorg

Utbildningsort:

Kungälv

Längd:

60 veckor

Poäng:

1 500

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-VOU-2301-KV

Studieperioder

2023-01-16 – 2023-06-03
2023-08-21 – 2024-01-05
2024-01-15 – 2024-05-31