Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Väg- och anläggningsarbetare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som väg- och anläggningsarbetare kan du ha många olika arbetsuppgifter. Du kan få göra allt från att bygga motorvägar till att anlägga gräsmattor. Din arbetsgivare kan vara stat, kommun eller privata företag. Många arbeten syftar till att förbättra infrastrukturen som att bygga broar, ledningar för fjärrvärme och vatten eller att lägga nya spår för tåg

Vid vägbyggen är schaktning, rörläggning och asfaltläggning exempel på vanliga arbeten. Många väg- och anläggningsarbetare väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll av ledningsnät under gator och vägar eller med nyläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer, t ex gräsmattor, sten- eller plattgångar

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid, dagtid. 1 dag i veckan har du teori i Nol och 4 dagar i veckan har du APL

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du är ute på arbetsplats 4 dagar/vecka och är inne i skolan 1 dag/vecka och har teori. APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen och ha ett kollektivavtal.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Du läser utbildningen inom Anläggning och utbildningen är på totalt 1100 poäng.

I arbetet används många olika typer av maskiner — allt från tunga anläggningsmaskiner till tekniskt avancerade specialinstrument för mätning. Ofta används tunga material och det är viktigt att du vet hur arbetet ska planeras, så att maskiner och hjälpmedel utnyttjas på bästa sätt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Arbetskläder (ca 2000-2500kr) samt resekostnaden till din APL-plats

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-ANL-2408-AE

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Ale

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-06


Övrig information

Skola

Ale vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Ale

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Ale

Studiebesök

Vill du komma och träffa oss och få mer information eller titta hur utbildningen går till, Kontakta Mikael Ekström, Instruktör 0704 320 642 eller Peter Andreasson, Lärare 0732-013 112

Besöksadress

Ledetvägen 4, 449 51 Alafors