Gå till GRvux startsida

Veterinärassistent bas

Naturbruk |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Viktig information

Det är viktigt att du har hästvana för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen

Veterinärassistent – Bas är en basutbildning som ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av arbetet inom hästklinikerna. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket med att vara lyhörd för att kunna erbjuda professionell hjälp till veterinären med de olika vardagsuppgifterna.

Dina kunskaper kommer förstärka med teoretiskt innehåll inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Förutom din lärlingstid hos veterinärklinikerna kommer du även bli kallad till olika workshop som kommer innehålla olika moment (se nedan). Dessa workshops är obligatoriska.

Utbildningens innehåll

Miljö – säkerhet och material
Allmänna förväntningar av personen och arbetsplatsen Hästens bas-anatomi
Yrkesspråk – Nomenklatur
Sjukdomslära
Läkemedels – grundhantering
Verktyg inom klinikens miljö
Praktiska övningar inom hästhantering
Hygien och sterilmiljö
Bandagering och sårbehandling
Röntgen hantering
Sedering
Administration inom journalföring (klinik) arbete

Kurser som ingår

Hippologi anatomi m.m Hippologi avel m.m Hästkunskap 1 Hästkunskap 2 Administration 1 Administration 2 Djurhållning

Djurvård
Djur – Specialisering Kommunikation

Kostnader för eleven

Veterinärassistent bas – lärling

Eventuella kostnader för t ex arbetskläder, kurslitteratur och resor kan tillkomma.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Studieperioder

2022-08-08–2022-12-30 2023-01-02–2023-06-30

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Om vi får fler godkönda ansökningar mot vad vi har platser kommer lottning ske. Vi lottar då även fram reservplatser.

Under antagningsprocessen kommer du gå igenom intervju och 2 veckors prövning på en hästklinik för att bedöma dina förutsättningar för arbetet.

Informationsmöte: Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Avichai Arbiv Utbildningsledare avichai.arbiv@lerum.se Telefon 1: 0302-521525 Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Naturbruk

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 040

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-VET-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30