Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Veterinärassistent bas

Naturbruk |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Viktig information

Det är viktigt att du har hästvana för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningen

Veterinärassistent – Bas är en basutbildning som ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av arbetet inom hästklinikerna. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket med att vara lyhörd för att kunna erbjuda professionell hjälp till veterinären med de olika vardagsuppgifterna.

Dina kunskaper kommer förstärka med teoretiskt innehåll inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Förutom din lärlingstid hos veterinärklinikerna kommer du även bli kallad till olika workshop som kommer innehålla olika moment (se nedan). Dessa workshops är obligatoriska.

Utbildningens innehåll

Miljö – säkerhet och material
Allmänna förväntningar av personen och arbetsplatsen
Hästens bas-anatomi
Yrkesspråk – Nomenklatur
Sjukdomslära
Läkemedels – grundhantering
Verktyg inom klinikens miljö
Praktiska övningar inom hästhantering
Hygien och sterilmiljö
Bandagering och sårbehandling
Röntgen hantering
Sedering
Administration inom journalföring (klinik) arbete

Kurser som ingår

Hippologi anatomi m.m  
Hippologi avel m.m  
Hästkunskap 1  
Hästkunskap 2  
Administration 1  
Administration 2  
Djurhållning  
Djurvård  
Djur – Specialisering  
Kommunikation  

Kostnad för eleven

Eventuella kostnader för t ex arbetskläder, kurslitteratur och resor kan tillkomma.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Om vi får fler godkända ansökningar mot vad vi har platser kommer lottning ske.  Vi lottar då även fram reservplatser.

Informationsmöte: Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Avichai Arbiv 
Utbildningsledare  
avichai.arbiv@lerum.se
Telefon 1: 0302-521525
Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande: 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Naturbruk

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 040

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRL-VET-2301-LM

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-31 – 2023-12-29