Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare buss

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Bli bussförare! En branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Utbildningen  ger dig möjlighet att ta körkort D och yrkeskompetensbevis (YKB). Du kan sedan söka arbete som yrkesförare både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studietakt: heltid måndag – fredag  8.30 – 16.00. Du ska ha förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 23 år. Se transportstyrelsen.se för mer information. Detta innebär också att du kommer få göra vissa moment i din utbildning i annan ordning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår 35 dagars praktik (APL).  Vid APL följer du din handledares arbetstider

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

I utbildningen ingår yrkeskurser, språkstudier och kurs i kommunikation. Du läser sfi eller svenska som andraspråk, beroende på din språknivå vid kursstart.

Utbildningen innehåller  övningskörning med buss,  trafikteori  i  skolan och  praktik (APL) på en arbetsplats, allt du behöver för att vara en anställningsbar och skicklig busschaufför. Du får också kunskap om rutiner, anställningskrav m.m. på olika bussföretag.

Examinationen sker på Trafikverket efter godkänd och genomförd utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning samt ett teoriprov för körkort och Yrkeskompetensbevis. Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ca 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort.

Tänk på att

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  Skolan kallar dig till ett körtest för att bedöma din körvana så att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet D, grupp 3,  för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3)

– B-körkort

– Sfi C

För yrkesförare Buss gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

Persontrafik vux (PESPER1) 200 poäng

Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRS-FPT-2404-SD

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3)

– B-körkort

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-08 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-04-04


Övrig information

Skola

Stenungsunds vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Stenungsund

Besöksadress

Munkerödsvägen 4 44432 Stenungsund