Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Buss

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Som bussförare möter du många passagerare och det är viktigt att kunna möta dem på ett trevligt sätt. Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för bussförare.

Bussförare kör i linjetrafik eller kör expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell.

Länk med mer information om yrket: Bli bussförare – Transportföretagen (transportforetagen.se)

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildningen läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska kunna vara på skolan mellan 0800-1600, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete.

För att du ska kunna bli antagen till studierna måste du göra ett körtest för bedömning av körvana. Skolan kallar till ett körtest där yrkesläraren gör bedömningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov ingår i utbildningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

Du lär dig att köra buss med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Du lär dig att kommunicera och samverka samt ge service till kunder.

Du lär dig att dokumentera ditt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

Du får kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

Du lör dig att arbeta säkert och ergonomiskt.

Du får kunskap om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.

Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Du får själv betala för körkort och intyg, yrkeskompetensbevis – YKB-kort.

Skolan betalar för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du betala dem själv. Skolan bekostar inte fotoavgiften.

Tänk på att

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet D grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3)

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

För yrkesförare Buss gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Sista dag för att ladda upp kopia på körkort och körkortstillstånd är 2024-05-20.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

Persontrafik vux (PESPER1) 200 poäng

Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-FPT-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för D-körkort (grupp 3)

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-05-02


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Informationsmöte

Skolan kallar till körtest. Om du inte kan komma, kontakta skolan.

Du blir kallad till informationsmöte inför start av utbildningen.