Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare buss

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Bli bussförare! En bransch med mycket goda möjligheter till arbete. Utbildningen ger dig möjlighet att ta körkort D och yrkeskompetensbevis (YKB). Du kan sedan söka arbete som yrkesförare både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Studietakt: heltid måndag – fredag  8.30 – 16.00. Du ska ha förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

Innehåll

I utbildningen ingår yrkeskurser, språkstudier och kurs i kommunikation. Du läser sfi eller svenska som andraspråk, beroende på din språknivå vid kursstart. Utbildningen innehåller övningskörning med buss,  trafikteori i skolan och praktik (APL) på en arbetsplats, allt du behöver för att vara en anställningsbar och skicklig busschaufför. Du får också kunskap om rutiner, anställningskrav m.m. på olika bussföretag.

Examinationen sker på Trafikverket efter godkänd och genomförd utbildning.

För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 24 år. Se Transportstyrelsen.se för mer information. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: I utbildningen ingår 35 dagars praktik (APL).  Vid APL följer du din handledares arbetstider

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning samt ett teoriprov för körkort och Yrkeskompetensbevis. Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ca 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort.

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:
Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet D, grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på  www.transportstyrelsen.se/korkort

När du ansöker om körkortstillstånd får du en fråga på vilket sätt du önskar få tillståndet till dig; välj -epost.  Att få tillståndet hemskickat via post tar längre tid.  Körkortstillståndet kostar inget.

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Priserna för en läkarundersökning varierar. Kontakta vårdcentral för mer information.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten. Du behöver ha B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort.

OBS! Regelverket säger:

Du måste studera sammanhållen utbildning. Detta betyder:

– Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända  gymnasiebetyg i kurserna Yrkestrafik 1A 200p och 1B 300p.

– Du kan inte heller ha godkänt betyg i de övriga yrkeskurser som ingår i kurspaketet.

– Du kan inte heller ha Yrkeskompetensbevis, YKB, för lastbil.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 3.
Båda sidorna på körkortet måste vara synliga. Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden

Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

 

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

 

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten. Du behöver ha B-körkort samt körkortstillstånd för D-körkort.

 

För mer information se utbildningsbeskrivningen

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

 

Studieperioder

2023-04-03 — 2023-06-30

2023-08-07 — 2024-01-05

2024-01-08 — 2024-03-29


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Stenungsund

Plats för utbildningen

Stenungsund, Munkerödsvägen 4

Ansvarig vuxenutbildning

Stenungsund