Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Buss med språkstöd

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Bli bussförare! En branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Viktig information

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du bifoga följande dokument: 1. Kopia på svenskt körkort klass B.
2. Kopia på körkorttillstånd grupp 3.

2022-05-10 är sista dag för inlämnande av körkortstillstånd.

Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på www.transportstyrelsen.se/korkort. Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad. Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom. Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.

Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!
Observera att du skall ha fyllt 21 år innan utbildningen påbörjas. För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 24 år. Se Transportstyrelsen.se för mer information.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår yrkeskurser, språkstudier och kurs i kommunikation. Du läser sfi eller svenska som andraspråk, beroende på din språknivå vid kursstart. Utbildningen innehåller övningskörning med buss, trafikteori i skolan och praktik (APL) på en arbetsplats, allt du behöver för att vara en anställningsbar och skicklig busschaufför. Du får också kunskap om rutiner, anställningskrav m.m. på olika bussföretag. Examinationen sker på Trafikverket efter godkänd och genomförd utbildning. Studietakt: heltid måndag – fredag 8.30 – 16.00. Du ska ha förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig möjlighet att ta körkort D och yrkeskompetensbevis (YKB). Du kan sedan söka arbete som yrkesförare både nationellt och internationellt.

Kostnader för eleven

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning samt ett teoriprov för körkort och Yrkeskompetensbevis. Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ca 2500 kr för läkarintyg, körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
I utbildningen ingår 35 dagars praktik (APL). Vid APL följer du din handledares arbetstider

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stenungsund, Munkerödsvägen 4
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Stenungsund
Ansvarig vuxenutbildning: Stenungsund

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B- behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.
Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Stenungsund

Längd:

47 veckor

Poäng:

950

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRS-FPT-2208-SD

Studieperiod:

2022-08-08 – 2023-01-06
2023-01-09 – 2023-06-30