Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Lastbilsförare är framtidens yrke!
Vill du studera till lastbilsförare och samtidigt lära dig svenska?
Tycker du om att transportera varor korta eller långa sträckor? Tycker du om att arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner? Då ska du läsa till yrkesförare med språkstöd.

Viktig information

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen. Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du bifoga följande dokument:
 1. Kopia på svenskt körkort klass B.
 2. Kopia på körkortstillstånd grupp 3 (C+CE) alternativt för grupp 2 (C+CE)

2022-11-01 är sista dag för inlämnande av körkortstillstånd.

Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på  www.transportstyrelsen.se/korkort. Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 2 eller 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom.  Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.

Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!

OBSERVERA att du skall ha fyllt 21 år senast 2023-01-09 för att kunna bli antagen.

För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare. I utbildningen ingår också att lära sig att göra en riskanalys för olika typer av gods för att hantera godset på ett säkert sätt. Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.

Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer. Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen

Viktigt! Utbildningen syftar i första hand till att rusta dig till C-körkort. Om tid och förutsättningar finns kommer du också att erbjudas uppkörning för CE. Observera att CE-behörighet inte kan garanteras.

Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.

Utbildningen leder till

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods till olika mottagare, till exempel butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. En del förare är egna företagare som kör själva, men har ibland också anställda förare.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Då måste man beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Medvetenhet om regler inom säkerhet- och miljöområdet är viktigt. Du vet hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.

Kostnader för eleven

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning per behörighet och ett tillhörande teoriprov per behörighet samt Yrkeskompetensbevis (YKB). Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.
Kostnaden för eleven blir ungefär 3000 kr för läkarintyg, körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Utöver denna summa tillkommer kostnad för inköp av arbetskläder (EN 371 Klass 3 varselkläder) och skor (med stålhätta).

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stenungsund, Munkerödsvägen 4
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Stenungsund
Ansvarig vuxenutbildning: Stenungsund

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Regelverket för yrkesförarutbildning säger:
Du måste studera sammanhållen utbildning. Detta betyder: Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända betyg i dessa kurser: GODGOD1 Godhantering, GOSGOD0 Godstrafik, TRAFOR0 Fordonskombinationer godstransporter, TRAYRK1 Yrkestrafik
Du kan inte heller ha Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss.
 
För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg i SFI (med rektors underskrift) på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Stenungsund

Längd:

53 veckor

Poäng:

1 000

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRS-FGT-2301-SD

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-08-07 – 2024-01-05
Period 3 2024-01-08 – 2024-02-16