Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Utbildningen är för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Som lastbilsförare transporterar du varor så som byggmaterial, möbler eller livsmedel. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Du måste beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Lastbilsföraren kör därefter varorna vidare till olika mottagare, till exempel butiker och kontor eller andra företag.

Varorna transporteras korta eller långa sträckor både nationellt och internationellt, ibland även på natten eller på helgen. Medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet är viktigt. Du får lära dig hur du kör på ett energieffektivt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.

De flesta lastbilsförare är anställda på små eller stora åkerier. En del förare är egna företagare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Yrkesutbildning med språkstöd läser du framförallt på skolan men det ingår också utbildning på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, apl. Samtidigt med yrkesutbildningen läser du sfi-kurs D eller svenska som andra språk på grundläggande nivå. Du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska vara på skolan mellan 08: 00-17:00, måndag till fredag. Variationer i schemat kan förekomma.

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete.

För att du ska kunna bli antagen till studierna måste du göra ett körtest för bedömning av körvana. Skolan kallar till ett körtest där yrkesläraren gör bedömningen.

Viktigt! Utbildningen syftar i första hand till att göra dig redo för C körkort. Bara elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas uppkörning för CE körkort. Observera att CE-behörighet inte kan garanteras. Det är yrkesläraren som gör den bedömningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen innehåller cirka 15 % apl (arbetsplatsförlagt lärande)

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov ingår i utbildningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

 • Du lär dig att köra lastbil med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

 • Du lär dig att kommunicera och samverka samt ge service till kunder.

 • Du lär dig att dokumentera ditt arbete enligt de krav som finns inom branschen.

 • Du får lära dig riskanalays för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt.

 • Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.

 • Du får kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö.

 • Du lära dig att arbeta säkert och ergonomiskt.

 • Du får kunskap om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.

 • Du lära dig att planera, genomföra och utvärdera arbetsprocessen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2500 kronor. Skyddskläder får du låna av skolan.

Du får själv betala för körkort och intyg, yrkeskompetensbevis – YKB-kort.

Skolan betalar för en uppkörning, ett teoriprov och ett yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du betala dem själv. Skolan bekostar inte fotoavgiften.

Tänk på att

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Sfi C

För yrkesförare Lastbil gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden. Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

 • Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng

 • Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng

 • Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng

 • Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

 • Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

 • Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRS-FGT-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Sfi C

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-05-23


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Besöksadress

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Informationsmöte

Samma dag som körtestet sker blir du även kallad till gruppinformation.  Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Om du inte kan komma på gruppinformationen, kontakta skolan.