Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på yrkesförare inom transportbranschen vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda. Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Utbildningen möjliggör, efter godkänd och avslutad utbildning, C + CE- behörighet, ADR Grund och KL 1 (Transport av farligt gods), Arbete på väg, Truckintyg och Yrkeskompetensbevis. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik samt lastning och lossning av gods. Du kommer alltså direkt efter utbildningen, om du godkänns på alla moment, vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Länk med mer information om yrket: Yrkesinriktningar lastbilschaufför – TYA

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen. Utbildningen kan inte  kombineras med arbete. I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.

Bara elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas en uppkörning och det är yrkesläraren som gör den bedömningen. Examination görs av Trafikverkets förarprövare. Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av eleven (se nedan under kostnader).

Den APL (praktik) som ingår i utbildningen är obligatorisk och kan inte väljas bort.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Apl-perioder: Elevernas APL kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på APL för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

Innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik – vux, Godstrafik, Godshantering – vux, Fordonskombinationer – godstransporter samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till  yrket. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn samt mycket praktiska övningar samt övningskörning. Teoriundervisningen ges  både i grupp och som självstudier, som kan läsas på distans. Det är ett rullande schema i den praktiska körundervisningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Litteratur, körkortstillstånd, körkort, foto, yrkeskompetensbevis, adr, läkarintyg, varselkläder och arbetsskor = ca 2500 kr.

Vid praktiska lektioner och under APL krävs att eleverna bär varselkläder.

Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av dig som elev, vilket också innebär att du själv ansvarar för att boka in uppkörning på Trafikverket och anskaffa det fordon som krävs vid uppkörningen.

Tänk på att

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

För yrkesförare Lastbil gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Sista dag för att ladda upp kopia på körkort och körkortstillstånd är 2024-05-20.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

  • Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng

  • Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng

  • Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng

  • Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

  • Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

  • Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-FGT-2408-KA

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-05-16


Övrig information

Skola

Elof Lindälvs gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Kungsbacka

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Kungsbacka

Besöksadress

Marios gata 3