Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Utbildningen möjliggör körkort C + CE och yrkeskompetensbevis (YKB) föratt kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs.

Länk med mer information om yrket: Yrkesinriktningar lastbilschaufför – TYA

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen ges på heltid under dagtid. Vi varvar teoretiska uppgifter med praktiska moment.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

I utbildningen ingår en obligatorisk praktikperiod (APL) på 6 veckor hos olika transportföretag.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik samt lastning och lossning av gods. Du kommer alltså, om du godkänns på alla moment att, direkt efter utbildningen, vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Examination görs av Trafikverkets förarprövare.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning per behörighet och ett tillhörande teoriprov per behörighet samt Yrkeskompetensbevis (YKB). Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.

Kostnaden för eleven blir ungefär 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Utöver denna summa tillkommer kostnad för inköp av arbetskläder och skor.

Tänk på att

Körkort/Körkortstillstånd

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten. Det går snabbast. Körkortstillståndet är gratis.

Läkarintyg:

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Du betalar själv för din läkarundersökning. Kontakta vårdcentral för mer information. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är viktigt att läkarintyget kommer in samtidigt som din ansökan om körkortstillstånd.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

För yrkesförare Lastbil gäller även:

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha svenskt B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3). Körkortstillstånd och körkort ska vara giltiga under hela utbildningstiden.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd (båda sidorna på körkortet måste vara synliga) till din ansökan.

Sista dag för att ladda upp kopia på körkort och körkortstillstånd är 2024-05-20.

OBS! Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Du som har godkänt betyg i någon av dessa kurser kan inte bli antagen

  • Godshantering vux (GODGOD1) 100 poäng

  • Godstrafik (GOSGOD0) 200 poäng

  • Fordonskombinationer godstransporter (TRAFOR0) 200 poäng

  • Yrkestrafik vux (TRAYRK1) 300 poäng

  • Yrkestrafik 1A (TRAYRK01a) 200 poäng

  • Yrkestrafik 1B (TRAYRK01b) 100 poäng

Du som har Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss eller lastbil kan inte bli antagen.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-FGT-2408-SD

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Körkortstillstånd för CE-körkort (grupp 2 eller 3

– B-körkort

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-12

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-12 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-05-16


Övrig information

Skola

Stenungsunds vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Stenungsund

Besöksadress

Munkerödsvägen 4

Informationsmöte

Du kommer att bli kallad till informationsmöte.