Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

Vill du studera till lastbilsförare och samtidigt lära dig svenska?

Tycker du om att transportera varor korta eller långa sträckor? Tycker du om att arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner?

Viktig information

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.
Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen.

Goda kunskaper inom data och det svenska språket gör att dina förutsättningar för att klara undervisningen ökar.
Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.

I utbildningen ingår också att lära sig att göra en riskanalys för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt. Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.
Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen
 
Viktigt!
Utbildningen syftar i första hand till att rusta dig  till C-körkort. Bara enstaka elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas uppkörning för CE. Observera att CE-behörighet inte kan garanteras.

Svenska
Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.

Utbildningen leder till

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt.
De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods till olika mottagare, till exempel butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. En del förare är egna företagare som kör själva, men har ibland också  anställda förare.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Då måste man beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Medvetenhet om regler inom säkerhets-och miljöområdet är viktigt. Du vet hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.

Hur söka om körkortstillstånd behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 ?

Du söker körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 på  www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten för att vinna tid.

Körkortstillståndet kostar inget.

Senast den 6 september 2022 måste du ladda upp kopia på körkortstillstånd och ditt B-körkort på ditt studerandekonto.

Båda sidorna på körkortet måste vara synliga. Bifoga som dokument till din ansökan. 

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen.
Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom.  Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet.

Kostnad för ett läkarintyg
Priserna för en undersökning varierar.
Räkna med från 260 kr – 1300 kr beroende på hur länge och hur många gånger du behöver undersökas.
Kostnaden tas ut enligt timtaxa för läkare, vilket innebär 260 kr för varje påbörjad 15 min. Som lägst blir kostnaden 260 kr. Tar intyget totalt en timma blir kostnaden 1040 kr. Och för t.ex. 1 tim. och 15 min är kostnaden 1 300 kr.
Kostnader för prover och ev. synundersökning tillkommer.

Kostnader för eleven

Du betalar för skyddsskor, skyddskläder samt kurslitteratur. Cirka 2000 kronor.
Annars är utbildningen kostnadsfri men du får själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis,YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, ett teoriprov och ett Yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
Apl-perioder: fördelat i två perioder under termin två och tre. Totalt ca 8 veckor.

Antagning

Körtest
För att du ska kunna bli antagen till studierna måste du göra ett körtest för bedömning av körvana. Skolan kallar till körtest.

Informationsmöte
Samma dag som körtestet sker blir du även kallad till gruppinformation. I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats.  Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.
   
Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Utbildningsanordnare: Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen
Plats för utbildningen: Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen.
Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

OBS! Regelverket säger:
Du måste studera sammanhållen utbildning.
Detta betyder:
Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända  gymnasiebetyg i kurserna Yrkestrafik 1A 200p och 1B 300p.
Du kan inte heller ha godkänt betyg i de övriga yrkeskurser som ingår i kurspaketet.
Du kan inte heller ha Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.
Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

53 veckor

Poäng:

1 100

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GES-FGT-2210-GG

Studieperioder:

Period 1 2022-10-24 – 2022-12-23
Period 2 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 3 2023-08-07 – 2023-12-15