Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Lastbilsförare är framtidens yrke!
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom godstransporter, en branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Viktig information

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du bifoga följande dokument: 1. Kopia på svenskt körkort klass B.
2. Kopia på körkorttillstånd grupp 3 (C+CE) alternativt för grupp 2 (C+CE)

2022-05-10 är sista dag för inlämnande av körkortstillstånd.

Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på www.transportstyrelsen.se/korkort. Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 2 eller 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad. Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom. Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.

Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!
OBSERVERA att du skall ha fyllt 21 år senast 2022-08-08 för att kunna bli antagen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen möjliggör körkort C + CE och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Kursen ger dig information från godstransportföretag om rutiner och anställningskrav. Utbildningen ger dig behörighet att köra lastbil nationellt och internationellt. Examination görs av Trafikverkets förarprövare. En förutsättning för att kunna fullfölja är att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och att du har förutsättningar att studera på heltid, detta är en yrkesutbildning ingen trafikskola.

Utbildningen leder till

Utbildningen möjliggör körkort C + CE och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Kursen ger dig information från godstransportföretag om rutiner och anställningskrav. Utbildningen ger dig behörighet att köra lastbil nationellt och internationellt.

Kostnader för eleven

I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning per behörighet och ett tillhörande teoriprov per behörighet samt Yrkeskompetensbevis (YKB). Om du måste köra upp/göra om prov vid ytterligare tillfällen får du bekosta detta själv.
Kostnaden för eleven blir ungefär 2500 kr för läkarintyg, körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Utöver denna summa tillkommer kostnad för inköp av arbetskläder (EN 371 Klass 3 varselkläder) och skor (med stålhätta).

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
I utbildningen ingår en obligatorisk praktikperiod (APL) på 6 veckor hos olika transportföretag.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Stenungsund, Munkerödsvägen 4 Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Stenungsund Ansvarig vuxenutbildning: Stenungsund

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B- behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.
Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Stenungsund

Längd:

40 veckor

Poäng:

800

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-FGT-2208-SD

Studieperiod:

2022-08-08 — 2023-01-06
2023-01-09 — 2023-05-12