Gå till GRvux startsida

Yrkesförare Lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Tycker du om att transportera varor korta eller långa sträckor? Tycker du om att arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner?

Viktig information

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana för att klara utbildningen. Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen.
Goda kunskaper inom data och det svenska språket gör att dina förutsättningar för att klara undervisningen ökar.

Detta är en yrkesutbildning mot lastbilsföraryrket. Studierna är krävande och på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete.

Observera att del av utbildningen kan komma att ske sen eftermiddag/kväll samt enstaka tidiga morgonar.
Planera redan nu hur du har tänkt att finansiera dina studier. Exempelvis ta kontakt med CSN för studielån.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.
I utbildningen ingår också att lära sig att göra en riskanalays för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt. Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.

Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.
Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen

Viktigt!

Yrkesutbildningen syftar i första hand till att rusta dig för C-körkort och att bli en trygg och professionell yrkesförare. Bara elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas uppkörning för CE. Det är yrkesläraren som bedömer. Observera att CE-behörighet inte är en rättighet utan en möjlighet för den elev som har förutsättningar att klara båda behörigheterna under utbildningstiden.

Utbildningen leder till

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods till olika mottagare, till exempel butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. En del förare är egna företagare som kör själva, men har ibland också anställda förare.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Då måste man beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Medvetenhet om regler inom säkerhets-och miljöområdet är viktigt. Du vet hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.

Körkortstillstånd

Hur söka om körkortstillstånd behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 ?
Du söker körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 på www.transportstyrelsen.se/korkort. Ansök så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan bli lång. Sök via e-tjänsten för att vinna tid.

Körkortstillståndet kostar inget.

Senast den 10 maj 2022 måste du ladda ner en kopia på körkortstillståndet och på ditt B-körkort på ditt studerandekonto.

OBS! Båda sidorna på körkortet måste vara synliga. Bifoga som dokument till din ansökan.

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad. Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom. Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet.

Priserna för en undersökning varierar.
Räkna med från 260 kr – 1300 kr beroende på hur länge och hur många gånger du behöver undersökas.
Kostnaden tas ut enligt timtaxa för läkare, vilket innebär 260 kr för varje påbörjad 15 min. Som lägst blir kostnaden 260 kr. Tar intyget totalt en timma blir kostnaden 1040 kr. Och för t.ex. 1 tim. och 15 min är kostnaden 1 300 kr.
Kostnader för prover och ev. synundersökning tillkommer.

Kostnader för eleven

Du betalar för skyddsskor,skyddskläder samt kurslitteratur. Cirka 2000 kronor.
Annars är utbildningen kostnadsfri men du får själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis,YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, ett teoriprov och ett Yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Totalt ca 6 veckor fördelat över utbildningstiden.

Antagning

Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start. Mötet sker kring den 23 juni.

Körtest
För att du ska kunna bli antagen till studierna måste du göra ett körtest för bedömning av körvana. Skolan kallar till körtest. Körtestet är obligatoriskt.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda
Utbildningsanordnare: Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk
För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

OBS! Regelverket säger:

Du måste studera sammanhållen utbildning.
Detta betyder: Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända gymnasiebetyg i kurserna som ingår i utbildningen Yrkesförare lastbil.

Du kan inte heller antas om du redan har Yrkesförarkompetensbevis, YKB.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

43 veckor

Poäng:

900

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-FGT-2208-GG

Studieperiod:

Period 1: 2022-08-08–2022-12-23
Period 2: 2023-01-09 – 2023-06-16