Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Tycker du om att transportera varor korta eller långa sträckor? Tycker du om att arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner? Vill du studera till lastbilsförare och samtidigt lära dig svenska?

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods till olika mottagare, till exempel butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. En del förare är egna företagare som kör själva, men har ibland också  anställda förare.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Då måste man beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet är viktigt. Du vet hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen. Den kan inte kombineras med arbete. Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen. Bra kunskaper inom data och det svenska språket gör att dina förutsättningar för att klara undervisningen ökar.

Svenska: Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.

Viktigt! Utbildningen syftar i första hand till att rusta dig  till C-körkort. Bara enstaka elever som bedöms ha förutsättningar kan erbjudas uppkörning för CE. Observera att CE-behörighet inte kan garanteras.

Innehåll

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.

I utbildningen ingår också att lära sig att göra en riskanalays för olika typer av gods för kunna hantera det på ett säkert sätt. Du får träna på att lasta, lossa och hantera olika varor och gods med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.

Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Totalt ca 8 veckor.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du betalar för skyddsskor,skyddskläder samt kurslitteratur. Cirka 2000 kronor. Annars är utbildningen kostnadsfri men du får själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis,YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, ett teoriprov och ett Yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.

Körkort/Körkortstillstånd

Det är viktigt att du har god körvana för personbil för att klara utbildningen.  Teorin för körkort C bygger på att du kan körkortsteorin för B-körkort.

Körkort:

Du måste ha körkort för behörighet B och du måste ha god körvana.  För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

Körkortstillstånd:
Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen. Du söker körkortstillstånd på  www.transportstyrelsen.se/korkort

När du ansöker om körkortstillstånd får du en fråga på vilket sätt du önskar få tillståndet till dig; välj -epost.  Att få tillståndet hemskickat via post tar längre tid.  Körkortstillståndet kostar inget.

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg för tung trafik. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen. Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid.  Priserna för en läkarundersökning varierar. Kontakta vårdcentral för mer information.

Informationsmöte

Samma dag som körtestet sker blir du även kallad till gruppinformation. I antagningen sker ett urval i enlighet med förordningen om vuxenutbildning. Det betyder att alla som söker kanske inte får plats.  Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

OBS! Regelverket säger:

Du måste studera sammanhållen utbildning. Detta betyder:

  • Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända  gymnasiebetyg i kurserna Yrkestrafik 1A 200p och 1B 300p.
  • Du kan inte heller ha godkänt betyg i de övriga yrkeskurser som ingår i kurspaketet.
  • Du kan inte heller ha Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss.

För mer information, se här

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3. Båda sidorna på körkortet måste vara synliga. Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden

Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.

Du behöver ha B-körkort samt körkortstillstånd för CE-körkort.

 

Se utbildningsbeskrivningen för mer information

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-04-03 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-12-22
2024-01-09 – 2024-06-14


Övrig information

Skola

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen

Plats för utbildningen

Otto Elanders gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se

Informationsmöte

Se beskrivningen