Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Yrkesförare lastbil

Fordon och transport |Yrkesvux

Viktig information

B-körkort och god körvana krävs för att du ska klara av utbildningen.
OBSERVERA att du skall ha fyllt 21 år senast 2023-01-08 för att kunna bli antagen.

I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Studierna är på heltid och det krävs hög närvaro för att klara utbildningen. 

Examination görs av Trafikverkets förarprövare. Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av eleven (se nedan under kostnader).

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du skicka in kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3. OBS! Båda sidorna på körkortet måste vara synliga.
När du ska söka körkortstillstånd går du in på Transportstyrelsens hemsida, https://www.transportstyrelsen.se/korkort.  För att få ditt tillstånd måste du ha ett läkarintyg. Via Transportstyrelsen  beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 2 eller 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.
 
Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!

För att kunna bedöma om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och för att vara aktuell för antagning, kommer skolan kalla dig till ett körtest. Att du blir kallad till ett körtest innebär inte att du är antagen till utbildningen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges i Kungsbacka och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik – vux, Godstrafik, Godshantering – vux, Fordonskombinationer – godstransporter samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till  yrket. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn samt mycket praktiska övningar samt övningskörning. Teoriundervisningen ges  både i grupp och som självstudier, som kan läsas på distans. Det är ett rullande schema i den praktiska körundervisningen. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer.
 
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Utbildningen möjliggör, efter godkänd och avslutad utbildning, C + CE- behörighet, ADR Grund och KL 1 (Transport av farligt gods), Arbete på väg, Truckintyg och Yrkeskompetensbevis. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik samt lastning och lossning av gods. Du kommer alltså, om du godkänns på alla moment att, direkt efter utbildningen, vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Utbildningen leder till

Det råder idag brist på yrkesförare inom transportbranschen vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Kostnader för eleven

Litteratur, körkortstillstånd, körkort, foto, yrkeskompetensbevis, adr, läkarintyg och arbetsskor = ca 2500 kr.
Skolan står för en uppkörning för respektive C, CE behörighet och ett Yrkeskompetensprov. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av dig som elev, vilket också innebär att du själv ansvarar för att boka in uppkörning på Trafikverket och anskaffa det fordon som krävs vid uppkörningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: Elevernas APL kan genomföras sammanhängande eller fördelat över terminerna. Tiden på APL för eleven är dock alltid motsvarande minst 15%.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen ges i Kungsbacka och platsen där utbildningen bedrivs ligger lätt tillgänglig med kollektiva transportmedel.
Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium
Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildning

Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Regelverket för yrkesförarutbildning säger:
Du måste studera sammanhållen utbildning. Detta betyder: Du kan inte börja utbildningen om du redan har godkända betyg i dessa kurser: GODGOD1 Godhantering, GOSGOD0 Godstrafik, TRAFOR0 Fordonskombinationer godstransporter, TRAYRK1 Yrkestrafik.
Du kan inte heller ha Yrkeskompetensbevis, YKB, för buss.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år innan utbildningsstarten.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. OBS! Båda sidorna på körkortet måste vara synliga. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.

Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

Lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Fordon och Transport

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

38 veckor

Poäng:

800

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-FGT-2301-KA

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-16
Period 2 2023-08-07 – 2023-11-17

Skola:

Elof Lindälvs gymnasieskola/Kungsbacka vuxenutbildning