Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Att läsa en yrkesutbildning

GRvux erbjuder dig möjlighet att läsa yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå inom Göteborgsregionen. Samverkan inom Göteborgsregionen möjliggör att du som bor här kan läsa alla utbildningar som erbjuds genom GRvux, oavsett var de arrangeras. Utbildningarna är avgiftsfria och du som studerar kan söka studiemedel hos CSN.  Läs mer om de olika sätt man kan studera på längre ner på sidan.

Uppföljningar som görs med elever som har läst utbildningarna visar att åtta av tio jobbar eller studerar vidare ett halvår efter avslutad utbildning. Eftersom alla utbildningar tas fram i nära samarbete med arbetsgivare i Göteborgsregionen kan du vara säker på att den utbildning du läser är efterfrågad på arbetsmarknaden.  

GRvux är en del av Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. De samverkande kommunerna är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

De regionalt sökbara yrkesutbildningarna finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom kommunala medel. Från och med 2021 delfinansieras statsbidraget med EU-medel.  

Olika sätt att studera på

I en yrkesutbildning för vuxna som du söker genom GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala kurser inom ett yrkesområde för att utbilda dig till ett specifikt yrke. Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. Du har också möjlighet att söka studiemedel hos CSN

Vuxenutbildningssamverkan i Göteborgsregionen

Varför erbjuder kommunerna i Göteborgsregionen yrkesutbildningar tillsammans på GRvux.se? Här kan du lyssna till Nomi Madolo, rektor för vuxenutbildningen i Partille, som berättar om samverkan och vad det innebär för dig som bor här.