Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen

  • Senast uppdaterad: december 2022
  • Informationsansvarig: Göteborgsregionen
  • Skriv ut

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur goteborgsregionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från www.GRvux.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt inom 48 timmar. 

Du kan kontakta oss på följande sätt:  
Skicka e-post till lars.jerkeman@goteborgsregionen.se 
Ring Lars Jerkeman på 031-335 50 48 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven: 

  • Bild och videomaterial är inte alltid beskrivet i text.
  • Koden validerar inte, anger inte vilken roll sidans delar har eller sidans språk. 

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.GRvux.se och dess undersidor. 

Senaste bedömningen gjordes i december 2022. 
Redogörelsen uppdaterades i december 2022.