Gå till GRvux startsida

Byggnadssmide

Industriteknik |Yrkesvux

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande yrke där noggrannhet och själständighet ligger i fokus.
Ett yrke som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med både händerna och huvudet?

Då är denna utbildningen till byggnadssmed/stålbyggare något för dig! Utbildningen kan leda till
många spännande uppdrag inom området stålbyggnation inom byggbranschen.

Viktig information

Vid rekryteringar till yrket byggnadsmed/stålbyggare lägger branschen utöver själva
yrkeskompetensen ofta stor vikt vid pålitlighet, noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan
till att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Utbildningens innehåll

Under 43 veckors heltidsstudier utbildar du dig till byggnadssmed/stålbyggare. Första halvan av
utbildningen lär du dig grunderna för arbete inom yrkesområdet. Den grundläggande delen (600
poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap,
grunderna i maskiner och produktionsutrustning .
Efter den grundläggande delen fördjupar du dig i svetstekniker, ritningsläsning materialkunskap och
moment som utbildar mot yrket byggnadssmed/stålbyggare. Den delen är 500 poäng.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning
till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning
som är anpassade efter arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på
företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då
flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter vid svetsande bygg- och anläggningsföretag, vid
entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex.
arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Kostnader för eleven

Ca. 3000 SEK för kurslitteratur och skyddskläder.
Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leveratörer att
erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, (APL) i utbildningen. Apl innebär att du är på en arbetsplats och
genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar hjälper dig på arbetsplatsen.
Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Sju veckors APL är förlagd under studieperiod 2 , efter den grundläggande delen av utbildningen.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Vuxenutbildningen Campus Alingsås vars lokaler för Industriteknik finns i
anslutning till Alströmergymnasiet
Utbildningsanordnare: Campus Alingsås
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen i Alingsås


Förkunskaper:

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik Delkurs 2

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att
tillgodogöra dig utbildningen.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Industriteknik

Utbildningsort:

Alingsås

Utbildningsform:

Längd:

43 veckor

Poäng:

1 100

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

HRY-IBS-2208-AS

Studieperiod:

2022-08-15 – 2023-01-06
2023-01-09 – 2023-06-09