Skip to main content
Gå till GRvux startsida

VVS-montör

VVS och fastighet |Yrkesvux

Är du praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna? Är du intresserad av att finna tekniska lösningar på praktiska problem? Gillar du att omsätta ritningar till praktisk verklighet och tycker om att möta människor. Då är det här kanske en utbildning för dig.

Viktig information

Det är en stor fördel att ha körkort när du söker arbete.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet.

VVS-montören arbetar med att montera och reparera rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i byggnader.
Du lär dig att bygga system enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i energi- och miljöfrågor samt i säkerhet inom VVS-teknik.  Du får även med dig certifieringar som lift, fallskydd, säkra lyft, heta arbeten och säkert vatten.

I utbildningen kommer du att erbjudas en kombination av lärarledd undervisning, självstudier, projektuppgifter;  enskilt och i grupp, där teori och praktik integreras.

Kvalificerad utbildningstid
Efter utbildningen söker du arbete som anställd lärling, denna tid kallas  kvalificerad utbildningstid eller färdigutbildning. Du är anställd lärling på ett företag i cirka två år och får under tiden lärlingslön från företaget.

Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar och har godkända gymnasiebetyg i;
matematik 1, svenska 1 och engelska 5, kan du ansöka om att få göra ditt branschprov hos VVS- branschens yrkesnämnd och när det har blivit godkänt får du ditt yrkesbevis som certifierad VVS-montör.  Dessa kompetenskrav har VVS-branschen satt upp själv. Läs mer på Färdigutbildning | VVS-Branschens Yrkesnämnd (vvsyn.se)

Utbildningen leder till

Arbetsuppgifter kan vara att installera olje- och elpannor, solvärme, golvvärmesystem, varmvattenberedare, element och badrumsinredning såsom toalettstol, handfat och badkar eller dusch. VVS-montören arbetar också med större rörsystem inom industrin och olika sorters kylanläggningar.

Arbetsplatser kan vara industrier, byggarbetsplatser eller människors hem. Som VVS-montör kan du ha eget företag eller vara anställd på en VVS-installationsfirma, industriföretag, fastighetsbolag, sjukhus eller i en kommun.

En VVS-montör arbetar med olika sorters material som till exempel järn-, koppar- och plaströr. Vissa VVS-montörer arbetar med service- och underhållsarbeten och arbetar då oftast ensamma.  Vid ett servicearbete åker VVS-montören ut till kunden med servicebil och därför är det bra att ha körkort. 

Allt eftersom VVS-anläggningarna har blivit mer avancerade och datoriserade har service och underhåll av VVS-anläggningar blivit en allt större del av VVS-montörens arbetsuppgifter.

På en byggarbetsplats eller större anläggningar arbetar VVS-montören ofta i arbetslag med en arbetsledare. 
 
Som VVS-montör ingår det i yrket att tänka kreativt och hitta lösningar på problem. Yrket är hantverksmässigt, men anläggningar som ska installeras som exempelvis värme- och kylanläggningar, är ofta datoriserade och kräver ett mer specialiserat tekniskt kunnande. Att läsa ritningar och tekniska beskrivningar ingår också i yrket.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt arbetskläder, kurslitteratur 2900 kr samt arbetskläder ca 1600 kr.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan  och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till studiebesök.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder; den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Antagning

Informationsmöte
Om du blir antagen till utbildningen blir du kallad till  informationsmöte om utbildningen med information om schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4, Göteborg
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk
– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

EXTRAMATERIAL

YouTube Video

 

VVS-montörer installerar och reparerar rör och annan utrustning för värme, ventilation och sanitet i alla typer av fastigheter.

Information om utbildning

Yrkesområde:

VVS och Fastighet

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

67 veckor

Poäng:

1 750

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-VVS-2301-GG

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-03 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-04-19