Skip to main content
Gå till GRvux startsida

”De flesta får jobb inom sitt utbildningsområde”

Byta yrkesbana, få ett jobb eller börja plugga i vuxen ålder. Det är några av anledningarna till att man besöker en studie- och yrkesvägledare. Till Campus Mölndal kommer de flesta för att de vill studera en yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå, men alla är välkomna.

– Man behöver inte veta exakt vad man vill läsa utan det kan vi diskutera fram. Någon kanske vill göra sig behörig till eftergymnasiala studier, medan en annan vill ha ett jobb så fort som möjligt, säger Jonas Rydenstam, studie- och yrkesvägledare vid Campus Mölndal.

Och det är just regionala yrkesutbildningar för vuxna som han jobbar mest med. Utbildningar som, tack vare en nära samverkan med arbetslivet, ger eleverna goda jobbmöjligheter direkt efter examen.

Fler vuxna får jobb snabbt

Jonas menar att det innan dessa utbildningar fanns var betydligt svårare för personer som ville ha ett jobb så fort som möjligt men inte var intresserade av att läsa på högskola eller yrkeshögskola.

– Nu har det blivit mycket lättare och roligare att vägleda den målgruppen. Om de klarar utbildningen får de ju oftast även jobb inom sitt utbildningsområde.

Lärling, distans och språkstöd

Många av utbildningarna går också att läsa på annat sätt än genom traditionell undervisning, såsom lärling, på distans och med språkstöd.

– Jag har sett hur personer som den traditionella skolan inte har funkat för har stormtrivts och funnit sig till rätta på en lärlingsutbildning som vuxna.

Alla som bor i Göteborgsregionen kan söka en regional yrkesutbildning för vuxna och besöka en studie- och yrkesvägledare där man bor. Alla utbildningar som erbjuds inom GRvux hittar du här: Alla utbildningar