Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Utbildningsformer

Här kan du läsa mer om vilka utbildningsformer som erbjuds inom GRvux.

Yrkesutbildning för vuxna som du söker via GRvux innebär att du huvudsakligen läser gymnasiala yrkeskurser inom ett yrkesområde och mot ett yrke. Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En yrkesutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN