Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Anläggningsförare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Att arbeta som anläggningsmaskinförare/grävmaskinist innebär ett fritt och rörligt arbete och är en säker väg till jobb

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Praktisk grundutbildning genomförs på Sand och Grus AB. Då du och din lärare bedömer att du har tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens arbetstider och de regler som gäller för branschen.

Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med lärare från åtta till tjugo veckor. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara studierna som delvis genomförs på distans.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Finns inga fasta då man är ute 4 dagar/vecka och är inne i skolan 1 dag/vecka och har teori. APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Under utbildningen lär du dig att köra grävmaskin, grävlastare och hjullastare. Du lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen samtidigt som du får referenser och bred kompetens. Skolan har ett nära samarbete med företag och branschorganisationer.

Det är en fördel om du har viss vana av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik.

För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Dessutom behöver du ha ett B-körkort. Bifoga kopia på körkortet (fram och baksida) i din ansökan.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-MFA-2308-AE

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Samt B-körkort

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alafors

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07—2023-12-29

2024-01-01—2024-06-14


Övrig information

Skola

Komvux Ale

Plats för utbildningen

Komvux i Alafors/Sand och Grus i Älvängen samt apl-platsen

Ansvarig vuxenutbildning

Ale