Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Anläggningsförare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

– Säker väg till jobb

– Nära samarbete med företag och branschorganisationer

– Varierande arbetsuppgifter

Att arbeta som grävmaskinist innebär ett fritt och rörligt arbete.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med lärare från åtta till tjugo veckor. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara studierna som delvis genomförs på distans.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Finns inga fasta apl-perioder utan när du är klar med introduktionen så är du på en APL plats 4 dagar i veckan och i skolan 1 dag i veckan. APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen

För mer information, se här

Innehåll

Praktisk grundutbildning genomförs på Kollanda Grus AB. Här lär du dig att köra grävmaskin, grävlastare och hjullastare. Du lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet. Då du och din lärare bedömer att du har tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens arbetstider och de regler som gäller för branschen. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen samtidigt som du får referenser och bred kompetens. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen

Tänk på att

För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort. Det är en fördel om du har viss vana av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Du behöver även B-körkort. Ladda upp kopia på B-körkort, fram och baksida

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-MFA-2401-AE

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

 

Du behöver även B-körkort.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Alafors

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08—2024-06-21

2024-08-05—2024-12-20


Övrig information

Skola

Komvux Ale

Plats för utbildningen

Komvux i Alafors/Kollanda grus i Älvängen

Ansvarig vuxenutbildning

Ale