Gå till GRvux startsida

Anläggningsförare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Viktig information

För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort

Utbildningens innehåll

  • Säker väg till jobb
  • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
  • Varierande arbetsuppgifter

Att arbeta som grävmaskinist innebär ett fritt och rörligt arbete. Det är en fördel om du har viss vana
av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik. Praktisk grundutbildning
genomförs på Kollanda Grus AB. Här lär du dig att köra grävmaskin, grävlastare och hjullastare. Du
lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet. Då du och din lärare bedömer att du har
tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens
arbetstider och de regler som gäller för branschen.

Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med
lärare från åtta till tjugo veckor. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara
studierna som delvis genomförs på distans. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen
samtidigt som du får referenser och bred kompetens.

För att bli anställningsbar krävs B-körkort

Utbildningen leder till

Anläggningsmaskinförare

Kostnader för eleven

Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri
Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.
APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen

Apl-perioder:
Finns inga fasta perioder utan när du är klar med introduktionen så är du på en APL plats 4 dagar i
veckan och i skolan 1 dag i veckan

Antagning

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Komvux i Alafors/Kollanda grus i Älvängen
Utbildningsanordnare: Komvux
Ansvarig vuxenutbildning: Ale

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Kopia på B-körkort, fram och baksida
    Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
    hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Kopia på ditt B-körkort – fram och baksida

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Bygg och Anläggning

Utbildningsort:

Alafors

Utbildningsform:

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola.

Längd:

44 veckor

Poäng:

1 200

Sista kompletteringsdag:

tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-MFA-2208-AE

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-31
2023-01-01 – 2023-06-09