Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Apputvecklare

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad kurs kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och applikationsutveckling, vilket ger en god förberedelse att fortsätta inom branschen webbutveckling, informationsteknik, programmerare, appkonstruktör och utvecklare.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:

Applikationsutvecklare, se här

Programmerare, se här

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare så för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll ska du behärska engelska språket i tal och skrift. Du bör även ha  goda kunskaper inom matematik och god datorvana. Inriktningen på utbildningen kommer vara mot Android. Större delen av utbildningen genomförs på distans.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Utbildningen är till för att förbereda dig som en del av nästa generations Android-utvecklare. I denna kurs kommer du inte bara lära dig grunderna i programmering, utan också ges verktygen, tekniken, teorin och ramverket för att kunna bygga egna högkvalitativa mobilapplikationer.

Utbildningen är väldigt praktiskt lagd, och efter avslutad utbildning, kommer du besitta den kunskapsbas du behöver för att kunna bygga din egen portfölj av mobilappar som en presentation av ditt arbete för dina framtida arbetsgivare och till ditt CV. Kursen kommer lägga stor vikt kring utvecklande och problemlösning av riktiga problem och projekt för att du som nyutexaminerad skall vara så förberedd som möjligt i din framtida yrkeskarriär.

Då du för att lyckas som applikationsutvecklare inte bara behöver kunskaper inom programmering utan också en god förståelse för kommunikation och vikten av teamwork kommer utbildningen också att fokusera på hur du skall arbeta inom grupp och mot uppsatta mål.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-AUV-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Engelska

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-06-21


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Avichai Arbiv, Utbildningsledare  

avichai.arbiv@lerum.se

Telefon 1: 0302-521525, Telefon 2: 076-8863823

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.