Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Automationstekniker

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som automationstekniker. Ditt yrke kan också kallas instrumenttekniker, servicetekniker eller styr- och reglertekniker.

Automationstekniker installerar, programmerar och underhåller automatiserade system. Arbetet innebär också att utveckla nya tekniska lösningar för automatisk styrning. Automationstekniker befinner sig oftast på en arbetsplats inom process- och tillverkningsindustrin där automatiserade produktionslösningar blir allt vanligare.En del av arbetet handlar om att göra felsökningar med hjälp av mätinstrument och testprogram.

Du kan arbeta inom många olika branscher – som fastighet, verkstadsindustri och processindustri.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

All utbildning förutom vissa studiebesök kommer att ske på plats i Stenungsund. Utbildningen ges på heltid under dagtid. Vi varvar teoretiska uppgifter med praktiska moment.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, som i första hand kommer att ligga inom närområdet. APL-perioderna kommer att ligga i block och under dessa block är du ute på arbetsplatsen tre dagar per vecka. Under din APL följer du arbetsgivarens schema, vilket kan innebära att du även kan komma att jobba kvällar, helger och nätter.

För mer information, se här

Innehåll

En ettårig utbildning för dig som gillar el, automation och robotar inom industrin. På vår utbildning lägger vi mest fokus på just processindustrin. Goda chanser till jobb.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för böcker ca 2.000 kr.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-AUT-2401-SD

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

– Matematik

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-06-28

2024-07-29 — 2024-12-20


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen Stenungsund

Plats för utbildningen

Munkerödsvägen 4, Stenungsund

Ansvarig vuxenutbildning

Stenungsund