Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Bagare/Konditor

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Vi följer branschens tider, vilket innebär att arbetet på skolan och på apl-plats sker tidig morgon eller i skift. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger.

Du har apl i två perioder under utbildningens gång. Varje period är ca 6 veckor och total tid för apl under året är 12 veckor.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori samt livsmedelshygien.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon, eftermiddag och kväll. Det innebär att lektionerna schemaläggs både från 6.30 på morgonen eller fram till 18.30 på kvällen. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan.

Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl).  

I kursen specialisering ingår ett avslutningsprov där du får chansen att visa allt du har lärt dig under utbildningstiden. Produkterna som ingår i avslutningsprovet är klassiska matbröd och bakelser.

Kurspaketet omfattar 1300 poäng.

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri

Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och arbetsmaterial är ca 1750-2250 kronor.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-RBG-2408-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Studium Bageri Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Via Studium Bageris hemsida https://studiumgbg.se/typ/bageri-och-konditori/ kan du se filmer om skolan och utbildningarna som finns där.

Besöksadress

Skånegatan 20