Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Bagare och konditor

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

När du läser en yrkesvuxutbildning med språkstöd läser du framförallt i skolmiljö, men det ingår alltid viss del arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär också att du lär dig svenska samtidigt som du lär dig ett yrke.

Vi följer branschens tider, vilket innebär att arbetet sker tidig morgon eller i skift. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du har apl i två perioder under utbildningens gång. Varje period är ca 6 veckor och total tid för apl under utbildningstiden är ca 12 veckor.

För mer information, se här

Innehåll

Kurspaketet omfattar 1550p. Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Det innebär att lektionerna schemaläggs både vid 6-tiden på morgonen och ibland till 19-tiden på kvällen.

I utbildningen ingår ett avslutningsprov där du får chansen att visa allt du har lärt dig. Branschrepresentanter deltar i bedömningen och efter godkänt prov erhåller du ett yrkescertifikat.

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: Studium Bageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri. Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och arbetsmaterial är ca 1750-2250 kronor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs C eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-RBG-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 – 2024-06-28

2024-08-05 – 2024-12-27

2025-01-06 – 2025-04-11


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Göteborg, Skånegatan 20 (spårvagnshållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se