Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Bagare och konditor

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Vi följer branschens tider, vilket innebär att arbetet på skolan och på apl-plats sker tidig morgon eller i skift. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Det innebär att lektionerna schemaläggs både vid 6-tiden på morgonen eller vid 12-tiden på eftermiddagen. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Du har apl i två perioder under utbildningens gång. Varje period är ca 6 veckor och total tid för apl under året är 12 veckor.

För mer information, se här

Innehåll

Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori samt livsmedelshygien.

I kursen specialisering ingår ett avslutningsprov där du får chansen att visa allt du har lärt dig under utbildningstiden. Produkterna som ingår i avslutningsprovet är klassiska matbröd och bakelser.

Kurspaketet omfattar 1300 poäng.

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri

Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och arbetsmaterial är ca 1750-2250 kronor.

Förkunskaper

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-RBG-2401-GG

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2024-01-08 2024-06-28

2024-08-05 2024-12-20


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Göteborg, Skånegatan 20 (spårvagnshållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök.

Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Öppet hus

För mer information se Studiums hemsida

https://www.studiumgbg.se