Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Bagare och konditor

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Vi följer branschens tider, vilket innebär att arbetet på skolan och på apl-plats sker tidig morgon eller i skift. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Det innebär att lektionerna schemaläggs vid 6-tiden på morgonen eller vid 12-tiden på eftermiddagen. Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl).  

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Du har apl i två perioder under utbildningens gång och varje period är ca 8 veckor. 

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori samt livsmedelshygien. I kursen specialisering ingår ett avslutningsprov där du får chansen att visa allt du har lärt dig under utbildningstiden. Produkterna som ingår i avslutningsprovet är klassiska matbröd och bakelser. Kurspaketet omfattar 1300 poäng.

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram: studiumbageri. Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och arbetsmaterial är ca 1750-2250 kronor.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRY-RBG-2308-GG

Här öppnar du webbansökan. Där behöver du söka fram den eller de utbildningar du vill ansöka till, logga in och göra en ansökan.

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-06-28


Övrig information

Skola

Studium

Plats för utbildningen

Skånegatan 20 (spårvagnshållplats Scandinavium), Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Om du vill besöka skolan på på Skånegatan 20, kan du skicka en intresseanmälan för att boka ett studiebesök. Anmälan via mejl till: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Öppet hus

19 april. För mer information se Studiums hemsida. https://www.studiumgbg.se