Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barberare

Hantverk |Yrkesvux

Utbildningen leder till

En barberare arbetar med olika hantverkstekniker och behandlingar på kunder så som klippning, styling och rakning. Efter avslutad utbildning är du redo för yrkeslivet som barberare. Du är då behörig att avlägga branschens gesällprov.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studierna är på heltid, 40h/vecka. Du förväntas att vara på plats 100% av utbildningstiden i skolan och på din APL-plats. För att kunna erlägga gesällbrev behöver du minst betyget E i samtliga kurser.

Utbildning kan komma att förläggas på eftermiddag /kvällstid. I utbildningen ingår studiebesök och visningar av branschföretag.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

60% av din utbildning sker på arbetsplatsförlagt lärande (APL) 3 dagar i veckan varje vecka, det innebär att du är på en arbetsplats och genomför en större del av utbildningen där. Du får vara beredd på restid till din APL-plats men även att du kan bli placerad i kranskommuner.

För mer information, se här

Innehåll

I din utbildning kommer du att arbeta med olika hantverkstekniker, lära dig om material och miljö, design och estetiskt tänkande. Du får träna på de arbetsprocesser som krävs för att du ska kunna utföra ditt yrke och ge dina kunder olika behandlingar, från idé till en färdig produkt. Du kommer också lära dig kommunikation och service för att kunna bemöta och ta hand om dina kunder. Som barberare behöver du ha social kompetens, vara serviceinriktad och intresserad av att möta och arbeta med människor.

Utbildningen ger dig en förståelse för yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. Arbetet är fysiskt krävande då du står och går hela dagarna.

Utbildning Barberare innehåller gymnasiekurser på 1500 poäng inom Hantverk. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnaden för dig som elev uppgår till 6000 kr för 2 övningshuvuden samt en verktygsväska. För övrigt får du som elev låna litteratur och olika arbetsmaterial av skolan. Betalning skall vara oss tillhanda en vecka efter påbörjad utbildning.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

 

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Studieperioder

2023-10-23 — 2023-12-22
2024-01-08 — 2024-06-28
2024-08-05 — 2024-12-20
2025-01-06 — 2025-01-31


Övrig information

Skola

Burgårdens gymnasium

Plats för utbildningen

Burgårdens gymnasium på Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)

Ansvarig vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studiebesök

Vill du komma på studiebesök på skolan kan du skicka en intresseanmälan. Anmälan sker via epost nina.martin@educ.goteborg.se