Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barberare

Hantverk |Yrkesvux

Viktig information

Som barberare behöver du ha social kompetens, vara serviceinriktad och intresserad av att möta och arbeta med människor.
En barberare arbetar med olika hantverkstekniker och behandlingar på kunder så som klippning och styling.
Arbetet är fysiskt krävande då du står och går hela dagarna.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

I din utbildning kommer du att arbeta med olika hantverkstekniker, lära dig om material och miljö, design och estetiskt tänkande. Du får träna på de arbetsprocesser som krävs för att du ska kunna utföra ditt yrke och ge dina kunder olika behandlingar, från idé till en färdig produkt. Du kommer också lära dig kommunikation och service för att kunna bemöta och ta hand om dina kunder.

Utbildningen ger dig en förståelse för yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning är du redo för yrkeslivet som barberare. Du är då behörig att avlägga branchens gesällprov.

Kostnader för eleven

Kostnaden för dig som elev uppgår till 1500 kr för 2 övningshuvuden. För övrigt får du som elev låna litteratur, material och verktyg av skolan kostnadsfritt. Vill du köpa egna verktyg kan det beställas genom skolan till ett självkostnadspris.

Studiebesök

I utbildningen ingår studiebesök och/eller visningar hos/av branschföretag.

Vill du komma på studiebesök på skolan kan du skicka en intresseanmälan. Anmälan sker via epost nina.martin@educ.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats.

APL-perioder:
Du har 3 dagars APL varje vecka under hela din utbildning.

Antagning

Informationsmöte:
Du kommer inför utbildningens start att bjudas in till ett fysiskt informationsmöte på Burgården, Skånegatan 20.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen:   Burgårdens gymnasium på Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)
Utbildningsanordnare:   Burgårdens gymnsium
Ansvarig vuxenutbildning:   Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk.
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun. 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.  

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Hantverk

Utbildningsort:

Göteborg

Längd:

58 veckor

Poäng:

1 550

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-HBB-2301-GG

Studieperioder

Utbildningen är uppdelad i 3 perioder. Mellan period 1 och 2 har du som elev 5 veckors studieuppehåll. Mellan period 2 och 3 har du APL. Du är ledig alla röda dagar.

Period 1: 2023-01-09 – 2023-06-30
Period 2: 2023-08-07 – 2023-12-22
Period 3: 2024-01-08 – 2024-04-05