Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Som barnskötare kan du arbeta inom förskolan men även  inom viss annan pedagogisk verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att  tillsammans med förskolelärare ansvara för barnens vistelse på förskolan  och  barnens utveckling. Du arbetar både i barngrupp  och tillsammans med förskolelärare och annan personal som arbetar på förskolan. Du kan arbeta både i kommunal  och privat förskoleverksamhet.

Som barnskötare ansvarar du för barnen på en förskola tillsammans med förskolelärare. I arbetet ingår allt från att läsa sagor, upptäcka naturen tillsammans med barnen, hjälpa de yngsta barnen med blöjbyten, påklädning och matning. På förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen eftersom detta är en viktig del av barnens utveckling. En annan viktig del av barnskötarens arbete handlar om att hålla kontakten med barnens föräldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande  vistelse under den tid de vistas på förskola.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Har du ett intresse för att arbeta inom barnomsorg och möjlighet att studera på heltid?

Den här utbildningen vänder sig till dig som är klar med dina sfi-studier  eller läser grundläggande svenska men ej har fått betyg än. Du studerar yrkeskurser med fokus på barns lärande och utveckling. Dina studier genomförs i skolan och i form av arbetsplatsförlagt lärande ute på olika förskolor.  Under utbildningen får du stöd i svenska språket och läser kurser i svenska på grundläggande nivå.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du gör praktik på en förskola minst 15% av utbildningstiden.

Viktig information: Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du kommer  bland annat att läsa om barns lärande och växande och  pedagogiskt arbete. Utbildningen  bedrivs på heltid. Teoretiska studier i skolan varvas med praktik (APL)

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

3000-4000 kronor för kurslitteratur.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

– har godkänt betyg i sfi kurs D eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-BSE-2308-PE

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Partille

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-07 — 2023-12-29

2024-01-01 — 2024-07-05

2024-07-22 — 2025-01-03

2025-01-06 — 2025-02-07


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Partille

Plats för utbildningen

Gamla kronvägen 56, 433 33 Partille

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Partille

Informationsmöte

Inför antagning kommer du att bli kallad till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Några veckor efter informationsmötet kommer du att få besked om du får en plats på utbildningen.