Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Lärlingsvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som barnskötare.

Via de här länkarna kan du läsa mer och se på filmer om yrket:

Arbetsförmedlingen, se här

Framtid.se, se här

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning.

Viktig information:

För att få göra sin APL- på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid antagning. Det är därför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked. För att beställa, se här

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik. 

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRL-BSE-2308-LM

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

– Svenska eller svenska som andraspråk

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Lärlingsvux

Studieperioder

2023-08-07–2023-12-29

2024-01-01–2024-06-28

2024-07-29 – 2024-09-06


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Lerums vuxenutbildning

Kontakt

Susanne Petersson, Utbildningsledare  

susanne.petersson@lerum.se

Telefon 1: 0302-521042 Telefon 2: 076-129 55 28

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.