Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola och fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter yrkesutbildningen till Barnskötare kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare. Du får även en grund om du vill vidareutbilda dig. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom framförallt förskolan.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig som har godkänt betyg i SFI C, men som inte är färdig med svenska på grundläggande nivå.

Utbildningen är på heltid och motsvarar 40 timmar i veckan. Schemat kan vara måndag – torsdag 8.30-16.00 och du får ett schema när utbildningen startar som visar vilka dagar du ska vara i skolan. Schemat kan förändras under terminen/mellan terminerna. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i utbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

För att få göra APL (praktik) inom förskola/skola så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ansöker du om på Polisens webbsida och du visar upp det för skolan inför din praktik.

APL genomförs i kurserna Skapande verksamhet och Pedagogiskt arbete.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Studerar du på utbildningen Barnskötare med språkstöd läser du yrkeskurser från Barn- och fritidsområdet samtidigt som du får läsa klart SFI D och Grundläggande svenska (nationell delkurs 1-4). Om du blir klar i grundläggande svenska får du även läsa gymnasiekursen Svenska som andraspråk 1. Du lär dig svenska som används på förskolan så att du är väl förberedd för ett arbete efter avslutade studier.

Visible Care använder digital lärplattform och digital kurslitteratur som köps via skolan. Kurslitteraturen kan du även köpa eller låna på bibliotek. Du får mer information när du börjar utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Tänk på att

För att få göra APL (praktik) inom förskola/skola så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ansöker du om på Polisens webbsida och du visar upp det för skolan inför din praktik. 

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:

– har godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

– SFI C

Information om utbildningen

Utbildningsort

Kungsbacka

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-10-23 — 2023-12-29
2024-01-01 — 2024-07-05
2024-08-05 — 2024-12-27
2024-12-30 — 2025-06-06


Övrig information

Skola

Visible Care

Plats för utbildningen

Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 A i Kungsbacka.

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Kungsbacka

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta: info@visiblecare.se

Informationsmöte

Du som har ansökt till utbildningen kommer bjudas in till ett digitalt informationsmöte där du får mer information om utbildningen och där du får möjlighet att ställa frågor. Inbjudan kommer skickas till dig via e-post och du kommer få en länk till Teamsmötet.