Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är gruppundervisning på heltid, ca 40 timmar i veckan.  Undervisningen är på skolan. 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Viktig information: Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för att få göra praktik i förskola eller skola. Det ansöker du om på Polisens webbplats. 

För mer information, se här

Innehåll

Att arbeta med barn och utbildning är betydelsefullt. Som barnskötare är ditt uppdrag att tillsammans med ett arbetslag skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barn mellan 1 och 6 år under tiden barnens vårdnadshavare arbetar eller studerar.  Utbildningen ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete.

Utbildningen syftar till att ge dig:

  • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden
  • Kunskaper kring styrdokument och organisation
  • Kunskaper om pedagogens roll för barns lärande och utveckling
  • Kunskaper kring naturen och utomhusaktiviteter
  • Kunskaper kring ett inkluderande arbetssätt
  • Kunskaper kring att planera genomföra och utvärdera.
  • Kunskaper om barns utveckling, lärande och socialisation
  • Kunskaper kring hälsa och livsvillkor
  • Kunskaper kring kommunikation och samarbete
  • Kunskaper om arbetsmiljö och ett säkert arbetssätt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för böcker ca 3-4.000 kr

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs D eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-BSE-2401-SD

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-06-28

2024-08-05 — 2025-01-10

2025-01-13 — 2025-06-27

2025-08-04 — 2025-09-26


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen i Stenungsund

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvarig vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Stenungsund

Informationsmöte

Du kan bli kallad till gruppinformation.  Alla som söker kanske inte får plats.  Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser. Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.

I samband med gruppinformationen kan det hållas intervjuer.