Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola. Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på heltid. Du läser yrkeskurser samtidigt som du lär dig svenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats.

Viktig information: Du ska visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.

För mer information, se här

Innehåll

Under första perioden fokuserar du på den teoretiska delen av utbildningen. Du får en grundlig introduktion i samtliga kurser integrerad med språkundervisning. I den teoretiska delen av utbildningen får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Kunskaper om kommunikationens betydelse för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om grupprocesser, samtal på olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av utbildningen ägnas också till barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

Från och med period 2 startar även praktiken. I den praktiska delen får du använda de teoretiska kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola. I praktiken på förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl socialt som kulturellt och där kunskaper om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du dig i kursen Etnicitet och kulturmöten. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen Hälsopedagogik. Du kommer också möta barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med fysiska funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller autism. I kursen Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

Sista terminen läser du inriktningkursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

1000-1500 kr

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har godkänt betyg från sfi kurs D eller har motsvarande kunskaper
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-BSE-2401-ML

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölndal

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2024-01-08 — 2024-07-05
2024-08-05 — 2025-01-03
2025-01-06 — 2024-07-04


Övrig information

Skola

Campus Mölndal

Plats för utbildningen

Campus Mölndal

Ansvarig vuxenutbildning

Mölndal