Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Ett roligt, utvecklande och spännande arbete inom barnomsorgen. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som behörig barnskötare inom barnomsorgen med barn i åldrarna 0-6 år, eller som elevassistent inom skola och fritidsverksamhet.  Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerade vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Tillsammans med arbetslaget skapar du de bästa förutsättningarna för barn att lära och utvecklas. Eftersom bristen på utbildade barnskötare är stor, är chanserna till arbete goda efter avslutad utbildning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Du kommer att läsa Skolverkets yrkespaket för barnskötare på heltid. Samtidigt som du läser dina yrkeskurser läser du också svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. På vår utbildning samarbetar yrkeslärare med språklärare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och yrkes-skicklighet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du gör praktik på en förskola under 12 veckor av utbildningstiden (15%). APL är uppdelad i tre perioder om fyra veckor.

Viktig information: Utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola krävs för att få göra APL (praktik) inom förskola/skola.

För mer information om arbetsplatsförlagt lärande, se här

Innehåll

Du lär dig om barns utveckling, samarbete, pedagogik, kommunikation samt ledarskap. Du får lära dig att möta andra människor, med fokus på barn och utveckla din förmåga att se barns behov och kunna stimulera dem i sin utveckling. Du läser bland annat Skapande verksamhet där du får lära dig om bild och form, musik, dans, rörelse och drama. I kursen Naturguidning lär du dig om djur och natur och roliga aktiviteter i naturen. I alla kurser kommer du att få utveckla ditt språk, lära dig nya ord, uttryck och begrepp som används inom förskolan.

Du har möjlighet att låna en dator från skolan och får även en orienteringskurs i grundläggande datorhantering.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnader för litteratur tillkommer med ca 1000-1500 kr/period.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

– har godkänt betyg i sfi kurs D eller motsvarande

– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

För mer information, se här

Ansökningsinformation

Inte sökbar

Anmälningskod GRS-BSE-2308-HA

Förkunskaper

Godkänt i följande kurser eller motsvarande:

 

– SFI D

Information om utbildningen

Utbildningsort

Mölnlycke

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Studieperioder

2023-08-14 – 2023-12-29

2024-01-01 – 2024-05-31

2024-08-12 – 2025-01-03

2025-01-06 – 2025-03-28


Övrig information

Skola

Vuxenutbildningen Härryda

Plats för utbildningen

Långenäsvägen 5, Mölnlycke, endast 15 minuters resa med expressbuss från Göteborgs central.

Ansvarig vuxenutbildning

Härryda kommun

Öppet hus

Om du är intresserad av vår utbildning är du välkommen på öppet hus måndagen den 17 april kl. 16.00-17.30, då du får möjlighet att se skolan, träffa våra duktiga och engagerade lärare och ställa frågor. Välkommen till Långenäsvägen 5 i Mölnlycke!